Банкова сметка

Банкова сметка

Разплащателна сметка в лева

Обединена Българска Банка
IBAN: BG31UBBS8002101055812
Митко Иванов Жиков

*Молим, като основание за плащане да посочите дата на посещение.